Now on T.V.
  • Now: 9:30 AM - BANDBUDH AUR BUDBAK (1) | Next: 10:00 AM - BANDBUDH AUR BUDBAK (2) | 10:30 AM - BANDBUDH AUR BUDBAK (3) | 11:15 AM - TITOO (1) | 11:30 AM - TITOO MOVIE - ZAMANA TITOO KA | 12:30 PM - TITOO (2) | 1:00 PM - TITOO (4) | 1:30 PM - TITOO (2) | 2:00 PM - TITOO (3) | 2:45 PM - TITOO - CLOSING | 3:00 PM - Chhota Bheem Aur Krishna Movie 02 :Patliputra | 4:30 PM - SMASHING SIMMBA (3) (WITH OST) | 5:00 PM - SMASHING SIMMBA (1) (WITH OST) | 5:30 PM - SMASHING SIMMBA (2) (WITH OST) | 6:30 PM - TITOO (1) | 7:00 PM - TITOO (4) | 7:30 PM - LAMBUJI TINGUJI (2) | 7:45 PM - BANDBUDH AUR BUDBAK (1) | 11:00 PM - M.A.D. Make It Easy | 11:30 PM - BANDBUDH AUR BUDBAK (1)